// Classes d'anglès

Classes
particulars

Classes particulars - 1 estudiant

Classes semiprivades

Classes semiprivades - 2 estudiants

Classes
grupals

Grups reduïts - Màxim 6 estudiants

English

Les nostres classes d’anglès a Vilablareix estan basades en la comunicació. Fomentem treballar al màxim la conversa en anglès a partir de situacions quotidianes, interessants i aplicades a les necessitats de l’alumne. 

Per nosaltres, la conversa entre els alumnes per practicar el seu speaking i la seva fluïdesa a l’hora de parlar en anglès té una gran importància. Tot això, a través d’un aprenentatge dinàmic i divertit.

Preschool

(de 3 a 5 anys)
Descobrim l’entorn de l’infant a través de jocs, contes i cançons.

Kids

(de 6 a 9 anys)
Aprenem a comunicar-nos en anglès a partir de situacions quotidianes utilitzant estructures simples. També fomentem molt els jocs i les lectures de contes.

Tweens

(de 10 a 12 anys)
Treballem estructures gramaticals més complexes. També perfeccionem la comunicació oral tractant situacions quotidianes i temes del seu interès.

Teens

(de 13 a 18 anys)
Ampliem el vocabulari i millorem la precisió lingüística. Busquem una major fluidesa quan ens comuniquem i seguim consolidant el nivell adquirit fins al moment.